Platební podmínky

1. část kupní ceny – rezervační poplatek ve výši 50.000 Kč při podpisu Rezervační smlouvy

2. část kupní ceny – doplatek do 10% kupní ceny vč. DPH při podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

3. část kupní ceny – 90% kupní ceny vč. DPH při podpisu Kupní smlouvy

Postup při koupi bytu

V případě vážného zájmu o koupi bytu Vám nabízíme možnost nezávazné ústní rezervace na 3 dny. Během této lhůty obdržíte návrh rezervační smlouvy.

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva je uzavřena do 3 dnů od ústní rezervace. Rezervační poplatek činí 50.000,-Kč a je splatný do 10 dnů po podpisu rezervační smlouvy. Rezervační poplatek se započítává do kupní ceny bytu. V případě odstoupení od smlouvy z vlastní vůle klienta je rezervační poplatek nevratný.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva je uzavírána dle dohody, obvykle do 60 dnů po podpisu Rezervační smlouvy. Nejpozději do 10 dnů po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uhradí kupující doplatek do 10% kupní ceny bytu vč. DPH.

Kupní smlouva

Smlouva je uzavírána po vydání Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a vkladu Prohlášení vlastníka stavby na katastrální úřad. V případě platby z vlastních zdrojů uhradí kupující zbývající částky kupní ceny vč. DPH do 10 dnů po podpisu Kupní smlouvy. V případě platby části kupní ceny pomocí hypotečního úvěru bude zbývající částka uhrazena v termínu sjednaném v kupní smlouvě.

Našim klientům nabízíme možnost výhodných hypotečních úvěrů u banky financující náš projekt BYTY JESENICE-MLADÍKOV.