jesenice-u-prahyJesenice je malé město, které se nachází  cca 16 km jihovýchodně od centra Prahy. V roce 2002 zde bylo evidováno 2623 obyvatel.
Město Jesenice je složena z těchto sídelních útvarů: Drazdy, Horní Jirčany, Jesenice, Kocanda, Osnice, Rozkoš, Šátalka, Zdiměřice.

Rozkládá se na ploše o rozloze 17, 52 km2 ve 4 katastrálních územích:  kú. Jesenice u Prahy, kú. Horní Jirčany, kú. Osnice, kú. Zdiměřice u Prahy.

Historie: 

Obec Jesenice byla založena před rokem 1088.   Z Jesenice pocházel Mistr Jan z Jesenice, který se po získání tehdy nejvyšší akademické hodnosti doktora všech práv v italské Bologni stal osobním zpovědníkem manželky krále Václava IV. A později žákem, přítelem a právním rádcem Mistra Jana Husa. V Jesenici byla zřízena poštovní přepřahací stanice již v roce 1571. Ta byla článkem pravidelného poštovního spojení mezi Prahou a Vídní.

Další významnou událostí bylo dokončení stavby školy v r. 1879, která byla zprvu jednotřídní a později trojtřídní. V r.1893 byla v jesenické škole zřízena dvě oddělení průmyslové školy pokračovací, určené k teoretické výuce začínajících řemeslníků. Na podzim roku 1912 v jesenické škole přebýval spisovatel Jaroslav Hašek.

Více o městě naleznete na webu: http://mujesenice.cz/